Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal 2006

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 893/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0758-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I Hemsedal var det i 2006 ca 1,4 millioner turistovernattinger, og det er beregnet et samlet turistkonsum på 608 mill kroner (eksklusive merverdiavgift). Direkte og indirekte sysselsatte turismen om lag 360 personer av en samlet sysselsetting på 994. I Hol kommune, som har et betydelig høyere innslag av tradisjonelle overnattingsbedrifter enn Hemsedal, var det ca 2 millioner overnattinger, et samlet turistkonsum på 867 millioner kroner og ca 800 sysselsatte (av totalt 2214). Disse tallene inkluderer ikke et betydelig antall utenbygds sesongarbeidere i kommunene. Bygging og salg av fritidsboliger gir i tillegg betydelige inntekter i form av tomtesalg, utbygging og fritidsboligsalg. Dette utgjør ca 600 millioner per år i Hemsedal, herav 364 mill kr til lokale aktører, og 780 millioner kr (256 mill kr lokalt) i Hol. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger