Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 867/2006
ISBN: 978-82-480-0706-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0707-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er beregnet et samlet turistkonsum på knapt 1 473 millioner kr i Aust-Agder og 2 567 millioner kr i Vest-Agder i 2005. Dette gir samlede produksjonsvirkninger på 1605 mill kr i Aust-Agder og 3 142 mill kr i Vest-Agder. Om lag 2 600 personer i Aust-Agder og 4 650 personer i Vest-Agder er direkte eller indirekte sysselsatt som følge av turistenes etterspørsel. Besøkende på private hytter står for om lag 40 % av overnattingene i Agder, men kun 20 prosent av turistkonsumet i fylkene. Det var 31 800 fritidsboliger i Agder per 1.1 2006, og samlet finnes det planer for en økning på 40% i de to fylkene. Utbygging gir store lokale inntekter gjennom salg av tomter, fortjeneste til lokale utbyggere og etterspørsel etter byggevarer og arbeidskraft. Analysene er også gjort for fem regioner i Agder, samt for Bykle kommune og for henholdsvis kystkommuner og innlandskommuner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger