Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske ringvirkninger i Hol kommune av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Geilos virksomhet

Økonomiske ringvirkninger i Hol kommune av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Geilos virksomhet

Forfattere: Petter Dybedal, Christin Krohn
Rapportnr: 1971/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1421-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette prosjektet har vi beregnet de økonomiske ringvirkningene Norges toppidrettsgymnas (NTG) Geilo har i Hol kommune. NTG Geilo har rundt 100 elever fordelt på fire linjer; langrenn, skiskyting, snowboard og alpint. Rundt ¼ kommer fra Hol kommune, mens resten kommer utenfra. Våre beregninger viser at NTG Geilo i løpet av et år (2022) genererer en samlet etterspørsel på ca. 27,5 millioner kroner, dette er direkte virkninger. Med en multiplikatoreffekt på 1,25% vil de indirekte virkningene utgjøre rundt 4,4 millioner kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger