Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 863/2006
ISBN: 82-480-0697-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0698-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er beregnet et samlet turistkonsum på 2440 millioner kr i Hedmark og 4872 millioner kr i Oppland i 2005. Dette gir samlede produksjonsvirkninger på 2567 mill kr i Hedmark og 5396 mill kr i Oppland. Reiselivet står direkte og indirekte for 5,4 % av sysselsettingen i Hedmark og 10,4 % i Oppland. Besøkende på private hytter står for om lag halvparten av overnattingene, men kun 20 prosent av turistkonsumet i fylkene. Det er 31000 fritidsboliger i Hedmark og 42200 i Oppland. Samlet finnes det planer for en økning på 30 % i Hedmark og 40% i Oppland. Utbygging gir store lokale inntekter gjennom salg av tomter, fortjeneste til lokale utbyggere og etterspørsel etter byggevarer og arbeidskraft. Analysene er også gjort for fem regioner i Hedmark og seks regioner i Oppland.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger