Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen og Fornebu

Økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen og Fornebu

Forfattere: Sverre Strand
Rapportnr: 361/1997
ISBN: 82-480-0013-3
Språk: Norwegian

Kartlegging av økonomiske og geografiske direkte og indirekte virkninger av Fornebu og Gardermoen pr 1995. Hensikten er å etablere et sammenligningsgrunnlag for etterstudier av at nye Gardermoen erstatter dagens Fornebu og Gardermoen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger