Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen 2001

Økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen 2001

Forfattere: Sverre Strand
Rapportnr: 557/2002
ISBN: 82-480-0244-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kartlegging av økonomiske og geografiske direkte og indirekte virkninger av Gardermoen hovedflyplass pr 2001/2002. Hensikten er å dokumentere kortsiktige samfunnsmessige virkninger tre år etter åpning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger