Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomisk kjøring i godstransportbedrifter : En studie av implementering og effekter av Miljøstigen for energiledelse

Økonomisk kjøring i godstransportbedrifter : En studie av implementering og effekter av Miljøstigen for energiledelse

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch Uhlving, Jenny Blom
Rapportnr: 1799/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2320-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den foreliggende studien undersøker sammenhengen mellom økonomisk kjøring, energiledelse og (reduksjoner i) drivstofforbruk, blant 16 bedrifter som har fått støtte av Enova til å arbeide med økonomisk kjøring, og et Referanseutvalg av sjåfører fra antatt gjennomsnittlige bedrifter. Vi d rangerer bedriftenes tiltak etter Miljøstigen for energiledelse, og finner at bedriftene på Miljøstigens nivå 3, som har innført flest tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse, har hatt de største reduksjonene i drivstofforbruk (10 % reduksjon i drivstoff), mens bedriftene på nivå 2 generelt har oppnådd noe lavere reduksjoner. Dette støtter ideen bak Miljøstigen. Sjåførene rapporterer også om en rekke positive tilleggseffekter av tiltakene rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse: de opplever mer trivsel i arbeidet, mer selvtillit og stolthet som sjåfører, og at bedriftens omdømme har blitt bedre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger