Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Offentlig kjøp av flytransport Virkninger av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse

Offentlig kjøp av flytransport Virkninger av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse

Forfattere: Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 916/2007
ISBN: 82-480-0803-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0804-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I prosjektet utredes virkningene av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse for ansatte (VO) innen regional flytransport ved anbudsoverdragelser. Kjennetegn ved sektoren er tariffavtaler på virksomhetsnivå; sertifiseringskrav som er forskjellige for ulike flytyper; liten grad av konkurranse på noen ruteområder; ikke stedbundne arbeidsplasser; og et kommersielt marked som gjør at det er usikkert hvilke ansatte som kan overføres. Disse forholdene tilsier større negative virkninger av å innføre VO i form av merkostnader for operatører, oppdragsgiver og til dels også ansatte, enn i de andre delsektorene (persontransport med buss, bane og motorfartøy) der et slikt regelverk vurderes innført.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger