Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Obligatorisk glattkjøringskurs for førere av tunge biler : virkningen på ulykkesrisikoen

Obligatorisk glattkjøringskurs for førere av tunge biler : virkningen på ulykkesrisikoen

Forfattere: Peter Christensen, Alf Glad
Rapportnr: 334/1996
ISBN: 82-7133-984-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Virkningen av glattkjøringskurs for førere av tunge kjøretøy på ulykkesrisikoen på glatt føre er undersøkt på tre måter: Ved sammenlikning av førere med og uten kurs, sammenlikning av risiko på glatt og ikke-glatt føre for førere med og uten kurs, og ved logistisk regresjon. Med den første metoden ble det funnet at de som hadde gjennomgått kurset hadde en signifikant høyere risiko enn dem som ikke hadde det. De to siste metodene fant en tendens til at risikoen for dem med kurs var høyere men virkningen var ikke statistisk signifikant. Det er derfor mer usikkert om kurset øker risikoen, men det kan konkluderes at risikoen ikke reduseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger