Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører

Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører

Forfattere: Beate Elvebakk, Tor-Olav Nævestad, Leif Chr. Lahn, Per Andreas Langeland, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1467/2016
ISBN: 978-82-480-1693-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1257-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har sett på hvordan den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører blir gjennomført ved lærestedene. Etterutdanningen er på mange måter vellykket, men det er fremdeles store grupper blant elevene som både rapporterer negative forventninger og dårlig utbytte. Det å ha fulgt kurs innen persontransport og opplevelsen av et velorganisert kurs, er i stor grad forbundet med opplevd læringsutbytte og atferdsendringer. På bakgrunn av dette foreslår vi følgende fokus: • Se nærmere på forskjeller mellom bransjer når det gjelder utbytte av kurs • Studer forskjeller mellom interne og eksterne kurs • Konkretiser kartlegging av læringsutbytte • Fokus på selvstendig næringsdrivende • Se på forhold internt i bedrifter • Tiltak rettet mot instruktører/undervisere • Sats mer på konkrete temaer • Studer utbytte for fremmedspråklige sjåfører • Gjennomgå muligheter for andregangs kurs

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger