Du er her

Nyttekostnadsbrøken

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1098/1998
Språk: Norwegian

I 1995 innførte vegvesenet en ny definisjon av nyttekostnadsbrøken, der prosjektets nåverdi står over brøkstreken. Vi viser i dette notatet at det er fullt mulig å definere en nyttekostnadsbrøk som har skillet mellom lønnsomme og ulønnsomme prosjekter ved 1, men forøvrig er fullstendig ekvivalent med den nye definisjonen. Den virkelige ulikheten mellom Vegvesenets nyttekostnadsbrøk og Jernbaneverkets, er ikke hvor grensa mellom lønnsomme og ulønnsomme prosjekter går, men hvordan momsen er behandlet. Bortsett fra dette er praksis i samferdselssektoren på dette området i tråd med teorien. Retningslinjene i Finansdepartementets ”Programanalyse” fra 1979 er også i tråd med teorien. Det er derfor ikke behov for Hervikutvalgets foreslåtte revisjon av definisjonen av nyttekostnadsbrøken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger