Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse for utbedring av Værøy havn

Nyttekostnadsanalyse for utbedring av Værøy havn

Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 711/2004
ISBN: 82-480-0419-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Værøy havn består av to deler; Sørlandsvågen og Røstnesvågen. Prosjektet som vurderes er en utdyping av begge vågene. Sildeindustrien på Værøy vil særlig få nytte av en utdyping av Værøy havn fordi råstoffet da kan leveres av større fartøy. Dersom vi regner en kalkulasjonsrente på 8% i hovedalternativet, får vi en nyttekostnadsbrøk for prosjektet på 0,0, hvilket vil si at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dersom renten økes til 9%, reduseres lønnsomheten til -0,10. Prosjektet er da ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi har også sett på andre endringer av forutsetninger i forhold til dem som er gjort i hovedalternativet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger