Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse for utbedring av Melbu havn

Nyttekostnadsanalyse for utbedring av Melbu havn

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1069/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Det er i dette prosjektet beregnet nyttekostnads-brøk for 4 utbyggingsalternativer av Melbu fiskerihavn i Hadsel kommune i Vesterålen. De fire utbyggingsalternativene har kostnadsrammer fra 3,3 til over 40 mill kr. De to rimeligste alternativene omfattet bare å øke dybden i ulike deler i havna, mens de to øvrige også omfattet bygging av en ny innseiling til havna. Dette vil gi mindre bølgebevegelser i havna. Nyttesiden er ulik for de fire alternativene. Ingen av alternativene er i utgangspunktet lønnsomme. Høyest nyttekostnadsbrøk får alternativene 2 og 3 med nk-brøker på nær 1. Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for å se hvor robuste konklusjonene er. Denne analysen viser at begge disse alternativene kan bli lønnsomme under fordelaktige forutsetninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger