Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse for tunnel mellom Horn og Andalsvåg i Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse for tunnel mellom Horn og Andalsvåg i Sør-Helgeland

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 917/2007
ISBN: 978-82-480-0805-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0806-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har nyttekostnadsberegnet et tiltak som erstatter ferga mellom Horn og Andalsvåg med tunnel. En tunnel vil bety sparte ulempekostnader og reduserte transportkostnader for jordbruket nord for fergeleiet. Det vil også bety økte turistinntekter ved at det blir flere som besøker hele området. Vår konklusjon er at den samfunnsøkonomiske kostnaden motsvares om lag av den samfunnsøkonomiske nytten en tunnel vil gi i forhold til dagens fergeløsning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger