Du er her

Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1236/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1390-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med et fastlandssamband over Rovdefjorden, som i dag trafikkeres med to alternative fergeruter, er å utvikle en interregional forbindelsesveg mellom Bergen og Ålesund. Nyttekostnads-analysen av å etablere en bru over fjorden viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med knapp margin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger