Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse for mudring av Svelvikstrømmen inn til Drammen havn

Nyttekostnadsanalyse for mudring av Svelvikstrømmen inn til Drammen havn

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1174/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Det er utført en nytttekostnadsanalyse av å øke dybden for innselingen til Drammen havn gjennom Svelvikstrømmen fra en seilingsdybde på 8,5 meter til 10,5 meter. Prosjektet er kostnadsberegnet til mellom 32 og 26 mill kr avhengig av utforming. Identifiserte nyttegevinster er særlig redusert bruk av taubåt for de store bilbåtene og andre større skip som anløper Drammen havn. Dessuten vil Drammen havn få rimeligere betjening av tankanleggene i havnen. Det er også laget anslag for hva potensiell containerdrift kan gi av samfunnsøkonomiske gevinster. Den beregnete nyttekostnadsbrøken er 1,08, som betyr at prosjektet er lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger