Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Røsvikrenna

Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Røsvikrenna

Forfattere: Odd Skarstad
Rapportnr: 1001/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Røsvikrenna er en del av innseilingsleden til Fredrikstad. Utdyping og andre tiltak i renna til en samlet kostnad av 32,5 mill kroner er fore-slått. Dette vil gjøre det mulig å ta inn større båter til kai, redusere bruken av taubåter og opparbeide nye arealer, samtidig som miljøet bevares. Tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger