Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av Redningsselskapets arbeid for årene 1999 - 2004

Nyttekostnadsanalyse av Redningsselskapets arbeid for årene 1999 - 2004

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 812/2005
ISBN: 82-480-0588-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0589-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Problemstillingen i rapporten er å beregne den samfunnsøkonomiske betydningen av de tjenestene som Redningsselskapets redningsfartøyer utfører. Den samfunns¬økonomiske nytten er den nytte som redningsflåten skaper for samfunnet, uten at det er stilt noen betingelser til det rednings¬arbeidet som utføres, verken av økonomisk eller annen art. Det er tre elementer i denne bruttonytten av Redningsselskapets arbeid: 1) Personer reddes fra den visse død 2) Fartøy berges 3) Naturskader ved forlis unngås Den samfunnsøkonomiske nytten av Redningsselskapets redningsarbeid er nær fire ganger så stor som kostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger