Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak. Veileder

Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak. Veileder

Forfattere: Harald Minken, Knut Sandberg Eriksen, Hanne Samstad, Kjell Jansson
Rapportnr: 474A/2000
ISBN: 82-480-0143-1
Språk: Norwegian

Rapporten er en veileder i nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak. Veilederen skal ikke bare dekke infrastrukturinvesteringer, men også driftstiltak, takstendringer m.m. I første rekke sikter veglederen seg inn på enkle analyser av mindre tiltak i enkle transportsystemer, men den inneholder samtidig en fullstendig gjennomgang av de prinsippene som generelt bør legges til grunn for transportmiddelovergripende analyser. TØI rapport 474/2000 inneholder en kort oversikt over prinsippene og metoden som er brukt i denne veilederen, mens TØI rapport 474b/2000 inneholder eksempler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger