Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak - Kort oversikt

Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak - Kort oversikt

Forfattere: Harald Minken, Knut Sandberg Eriksen, Hanne Samstad, Kjell Jansson
Rapportnr: 526/2001
ISBN: 82-480-0207-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en første oversikt over de problemstillingene som reiser seg når en skal lage nyttekostnadsanalyser av enkle kollektivtiltak, og hvordan vi normalt går fram for å løse dem. Metoden dekker ikke bare infrastrukturinvesteringer, men også driftstiltak, takstendringer m.m. Den uttømmende veilederen har rapportnummer 526a/2001.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger