Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak. Eksempler

Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak. Eksempler

Forfattere: Harald Minken, Knut Sandberg Eriksen, Hanne Samstad, Kjell Jansson
Rapportnr: 474B/2000
ISBN: 82-480-0145-8
Språk: Norwegian

Rapporten er en del av en veileder i nyttekostnadsanalyse av kollektivttiltak. Den inneholder to eksempler på anvendelser, ett som angår endring i linjenettsstrukturen kombinert med økt tilbud, og ett som angår kollektivfelt og signalprioritering. De andre delene av veilederen er TØI-rapport 474/2000, som gir en kort oversikt over problemstillinger og metode, og TØI-rapport 474a/2000, som er den uttømmende veilederen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger