Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av å bedre innseilingen til Halden havn

Nyttekostnadsanalyse av å bedre innseilingen til Halden havn

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1143/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Det er i dette prosjektet gjennomført en nyttekostnadsanalyse hvor en har beregnet nyttekostnadsbrøken av å senke terskelen for innseilingen til Halden havn. Beregningene viser en nyttekostnadsbrøk på 3,98. Det er gjennomført følsomhetsanalyser som viser at selv ved betydelig økning i kostnadene og reduksjon i nytten av tiltaket, så er nyttekostnadsbrøken positiv. To større bedrifter, Saugbruksforeningen i Norske Skog og Alcatel Kabel AS Norge, benytter leden til å frakte varer til produksjon av hhv papir og sjøkabel. Beregningen viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi de reduserte kostnadene for disse bedriftene er såpass mye større enn utbyggingskostnadene ved å gjøre leden dypere. NIVA har i en egen rapport anslått at det ikke vil være noen miljøskader i forbindelse med et slikt tiltak. Vår analyse viser at selv om utbyggingskostnadene blir vesentlig større enn anslått, vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt med god margin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger