Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av å bedre innseilingen til Halden havn

Nyttekostnadsanalyse av å bedre innseilingen til Halden havn

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1143/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Det er i dette prosjektet gjennomført en nyttekostnadsanalyse hvor en har beregnet nyttekostnadsbrøken av å senke terskelen for innseilingen til Halden havn. Beregningene viser en nyttekostnadsbrøk på 3,98. Det er gjennomført følsomhetsanalyser som viser at selv ved betydelig økning i kostnadene og reduksjon i nytten av tiltaket, så er nyttekostnadsbrøken positiv. To større bedrifter, Saugbruksforeningen i Norske Skog og Alcatel Kabel AS Norge, benytter leden til å frakte varer til produksjon av hhv papir og sjøkabel. Beregningen viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi de reduserte kostnadene for disse bedriftene er såpass mye større enn utbyggingskostnadene ved å gjøre leden dypere. NIVA har i en egen rapport anslått at det ikke vil være noen miljøskader i forbindelse med et slikt tiltak. Vår analyse viser at selv om utbyggingskostnadene blir vesentlig større enn anslått, vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt med god margin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger