Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytteberegninger av tiltak i miljøforbedret trafikkplan for Oslo

Nytteberegninger av tiltak i miljøforbedret trafikkplan for Oslo

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 1039/1996
Språk: Norwegian

Notatet presenterer nytteberegninger av å redusere langtidsparkeringsplasser i sentrum av Oslo, utvide parkeringsmulighetene rundt Oslo (Parker og Reis), differensiere bompengesatser og å innføre miljøsone for godstransport. Størst nyttevirkning kan oppnås via begrensning av parkeringsplasser i Oslo sentrum og ved å ha høyere bompengesatser i rushtrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger