Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytte-kostnadsanalyse som evalueringsverktøy for ITS-investeringer

Nytte-kostnadsanalyse som evalueringsverktøy for ITS-investeringer

Forfattere: Hanne Samstad, Tom E Markussen
Rapportnr: 501/2000
ISBN: 82-480-0178-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den formen for nytte-kostnadsanalyse (NKA) som brukes ved infrastrukturinvesteringer i vegsektoren er utviklet med tanke på mer tradisjonelle vegtiltak. Er metoden et egnet verktøy for også å evaluere investeringer i intelligente transportsystemer (ITS)? Litteraturgjennomgangen og diskusjonen i denne rapporten viser at NKA i hovedsak egner seg som verktøy for å evaluere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ITS-investeringer. For noen ITS-anvendelser, spesielt de som skal gi sanntids trafikkinformasjon, vil det være større usikkerhet forbundet med trafikkanalysen som NKA bygger på. Videre kan trafikantene oppleve nytte utover hva som vanligvis beregnes av trafikantnytte i NKA. Mulige alternative beregningsmetoder presenteres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger