Du er her

Nytte-kostnadsanalyse av Hardangerbrua

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 538/2001
ISBN: 82-480-0222-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder en nytte - kostnadsanalyse av Hardangerbrua som er anslått å koste ca. 1.300 mill NOK. Dagens alternativ er ferge mellom Brimnes og Bruravik. Nytte - kostnadsbrøken er beregnet til ca 1. Det vil si at prosjektet synes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I analysen er det bl.a. brukt nye offisielle estimater på tidsverdier og ulykkeskostnader

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger