Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytte-kostnadsanalyse av en fartsgrenseøkning på motorveger

Nytte-kostnadsanalyse av en fartsgrenseøkning på motorveger

Forfattere: Peter Christensen
Rapportnr: 1014/1995
Språk: Norwegian

Virkningen av en fartsgrenseøkning på fart anslås pga tidligere undersøkelser. Virkningen av fartsøkning på ulykker, drivstoffkostnader, tidskostnader, miljøkostnader og ulykkes-kostnader beregnes så med utgangspunkt i veggeometri og trafikksammensetning på faktiske motorvegstrekninger. På grunnlag av dette gjøres en nytte-kostnadsanalyse for å vurdere om fartsgrenseøkninger fra 90 km/t til 100 km/t eller 110 km/t er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette viser seg å være tilfellet på motorveg A men ikke på motorveg B.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger