Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case

Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case

Forfattere: Vibeke Nenseth, Tom Erik Julsrud, May Hald
Rapportnr: 1218/2012
ISBN: 978-82-480-1360-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1359-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bildeling innebærer at medlemmer bruker biler et bilkollektiv eller en bedrift eier. Det tilbyr bilbrukens fordeler og fritar en for bilholdets ulemper. Helt nye intelligente mobilitets-tjenester som kobler biler og brukere, gjør at bildeling kan bli et betydelig alternativ til privat bilhold, spesielt i byer. En delebil erstatter 5-15 privatbiler, og bildelere bruker bilen omtrent 1/3 mindre enn bileiere. I tillegg gjør nyere biler, og ikke minst dagens satsing på elbiler i bildelingsordningene, at utslippene kan gå ned. Urbaniseringen, digitaliseringen og en mer offensiv politisk støtte er faktorer som gjør at bildeling kan ta av, også i norsk sammenheng.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger