Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nye avtaleformer for kjøp av kollektivtransport i Telemark

Nye avtaleformer for kjøp av kollektivtransport i Telemark

Forfattere: Frode Longva, Jon-Terje Bekken, Bård Norheim
Rapportnr: 676/2003
ISBN: 82-480-0377-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har utarbeidet nye avtaleformer for kjøp av kollektivtransport i Telemark. Disse avtalene er såkalte resultatavhengige tilskuddskontrakter, hvor myndighetene betaler tilskudd i forhold til antall passasjerer og den tjenesten som leveres. Basert på en simuleringsmodell har vi beregnet incentiv som vil gi en mer samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av tilskuddet til kollektivtransporten i Telemark. For å oppnå denne bedringen, er det imidlertid viktig at operatørene gis tilstrekkelig mulighet til å tilpasse seg. I rapporten har vi skissert et rammeverk for en slik avtale. I Grenland anbefaler vi en konkurranseutsetting av den resultatavhengige tilskuddskontrakten. Rapporten skisserer en metode for å gjøre dette og tar for seg de rammene som må legges for en slik konkurranseutsetting.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger