Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ny trafikk - nye naboer? Trafikk og segregasjon i Oslo indre øst

Ny trafikk - nye naboer? Trafikk og segregasjon i Oslo indre øst

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 652/2003
ISBN: 82-480-0349-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten viser at trafikkendringer kan sette i gang flytteprosesser, og føre til endret befolkningssammensetning. Slike prosesser kan derfor i neste omgang bli selvforsterkende i tråd med Thomas Schellings "tipping point"-modell. Data fra fem ulike områder i Oslo indre øst, med ulik trafikkutvikling i løpet av 1990-tallet, viser at norske barnefamilier flyttet ut, og utenlandske barnefamilier flyttet inn i områder som fikk økt trafikkbelastning, og at slike områder har hatt en dårligere utvikling i levekår enn områder med redusert trafikkbelastning. Det var også tendenser til at norske barnefamilier flytter inn og utenlandske flytter ut i ett av to områder med redusert trafikkbelastning. Resultatene viser at trafikk-endringer kan sette i gang segregasjonsprosesser og at slike prosesser kan foregå på lave geografiske nivåer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger