Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nullutslippskrav for drosjenæringen i Akershus – muligheter og konsekvenser

Nullutslippskrav for drosjenæringen i Akershus – muligheter og konsekvenser

Forfattere: Julie Runde Krogstad, Kenneth Løvold Rødseth, Rolf Hagman
Rapportnr: 1654/2018
ISBN: 978-82-480-2183-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2171-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Våre analyser av teknologi og drosjenes energibehov tilsier at det er mulig for drosjer i Akershus å kun bruke batteri eller hydrogen som eneste energibærer fra 2023. Elbiler vil på kort sikt være et økonomisk gunstig kjøretøy for drosjevirksomhet, mens vi vurderer at det er knyttet større usikkerhet til hydrogen. Rekkevidde er ikke en stor utfordring for hydrogenbiler, dersom eksisterende infrastruktur opprettholdes og planlagt infrastruktur realiseres. Når det gjelder elbiler, er rekkevidden en ulempe. Analysene viser at batterielektriske drosjer må lade i skift, spesielt er behovet stort på kalde vinterdager. På en svært kald vinterdag med 20 minutters ventetid på lading, kan opptil 16 prosent av turene gå tapt. Denne andelen halveres dersom det ikke er ventetid for å lade eller dersom bilen har tilgang på en lynlader. Det er derfor viktig at drosjene har god tilgang på ladeinfrastruktur, og at de får ladet mye i løpet av kort tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger