Du er her

Null drepte og skadde - kan slikt tenkes

Forfattere: Trygve Solheim
Rapportnr: 1145/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Skal null-visjonen bli en realitet forutsetter det gjennomføring av en rekke tiltak. En rekke teoretiske bidrag gjør det mulig å si noe om sannsynligheten av slik gjennomføring. Det sentrale er vurdering av maktforhold, mål, tilgjengelige ressurser og kunnskap om sammenheng mellom mål og tiltak, gjennomførende organisasjon og andre viktige aktører, ytre betingelser av politisk, økonomisk eller sosial art, holdninger til de som skal gjennomføre, mulige nettverk og mulig forhandlingsløsninger. I dette notatet drøftes slike teorier med utgangspunkt i null-visjonen som mål og rettleder for politiske og faglige vurderinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger