Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Null drepte i trafikken - fra visjon til gjennomførbare tiltak

Null drepte i trafikken - fra visjon til gjennomførbare tiltak

Forfattere: Trygve Solheim
Rapportnr: 448/1999
ISBN: 82-480-0111-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Skal null-visjonen bli en realitet forutsetter det gjennomføring av en rekke tiltak. I denne rapporten har vi drøftet tiltak i vegnettet, fartstiltak i spredtbygde strøk, boområder og byer og innføring av nyere teknologi. Gjennomførbarheten er satt opp mot kunnskap, målkonflikter, organisasjonsforhold, holdninger, støtte i omgivelsene, mulige nettverk og forhandlingsløsninger. Synergi mht mål, enkel organisasjon, oppmerksomhet i omgivelsene og tilfang av forhandlingsmuligheter er fundamentale forutsetninger for gjennomføring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger