Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NOx-utslipp fra lastebiltransport – effekter av forsert utskifting av lastebilparken

NOx-utslipp fra lastebiltransport – effekter av forsert utskifting av lastebilparken

Forfattere: Elise Caspersen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1410/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1630-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Næringslivets NOx-fond jobber for å redusere nasjonalt NOx-utslipp, og vurderer å gi støtte til NOx-reduserende tiltak innenfor lastebiltransport. I den forbindelse har Transportøkonomisk institutt utført en analyse av hvordan forventet transportvekst og utskifting av lastebilparken vil påvirke NOx-utslippet basert på henholdsvis dagens utskiftingstakt og en forsert utskifting av lastebilparken. Analysen indikerer at forsert utskifting med hhv 1000 og 3000 lastebiler pr år kan bidra til en ekstra reduksjon i nasjonalt NOx-utslipp fra tungtransporten totalt i perioden 2015-2023 på hhv 6 % og 19 %. Dette kommer i tillegg til den forventede reduksjonen som følger av en naturlig utskiftingstakt på bilparken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger