Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Norske forretningsmuligheter på vei til en elektrifisert transportsektor

Norwegian business opportunities on the way to an electrified transport sector

Forfattere: Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1681/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2213-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

I denne rapporten systematiserer vi kunnskap, erfaringer og ideer knyttet til forretningsmuligheter på veien til en elektrifisert transportsektor. Norske virksomheter blir kategorisert etter hvordan de passer inn i en modell av “elbil-økosystemet”. Gjennom en litteraturgjennomgang og to workshoper har vi identifisert hvilke deler av økosystemet som kan ha de beste potensielle forretningsmulighetene for norske virksomheter. Workshopdeltagere identifiserte og diskuterte 22 utfordringer og 21 forretningsmuligheter på vei til en elektrifisert transportsektor. I rapporten er det en noe lengre diskusjon av de seks viktigste utfordringene og forretningsmulighetene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger