Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Norsk innenlandsk luftfart - konkurranse og monopol

Norsk innenlandsk luftfart - konkurranse og monopol

Forfattere: Jon Inge Lian, Knut Sandberg Eriksen, Henning Lauridsen, Arne Rideng
Rapportnr: 586/2002
ISBN: 82-480-0275-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

SAS har etter overtakelsen av Braathens skaffet seg monopol i innenlandsk norsk luftfart. I tiden etterpå har selskapet opptrått i tråd med klassisk monopolteori. Kapasiteten er kraftig redusert, gjennomsnittsinntekten er økt og trafikken har falt. På den annen side gir hendelsene 11. september og usikre økonomiske utsikter i seg selv grunn til å redusere kapasiteten. Da konkurranseforholdene kan endres raskt og aktørenes tilbud likeså, er en kortstikig utnytting av monopolposisjonen å forvente.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger