Du er her

Norges image blant tyske turister

Forfattere: Bente Heimtun
Rapportnr: 356/1997
ISBN: 82-480-0008-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver og drøfter tyske turisters image av reisemålet Norge. Det kan i liten grad identifiseres forskjeller mellom førstegangs-besøkende og tilbakevendte tyske turisters norgesimage. Følgende fellestrekk i de to turist-kategorienes image ble funnet: en fokusering på naturaspekter som fjorder, fjell og skog; ro og stillhet i naturen; naturbaserte turismeattrak-sjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger