Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nordisk perspektiv på støyreduksjon ved kilden.

A Nordic perspective on noise reduction at the source.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Ronny Klæboe
Rapportnr: 806/2005
ISBN: 82-480-0575-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0576-3
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Rundt 80 millioner europeere er eksponert for uakseptable støynivåer i følge EU. Veitrafikken er en av hovedkildene til dette problemet. Denne rapporten gir en oversikt over potensialet for støyreduksjon ved kilde. Støyreduksjon fra kjøretøy, dekk, vegdekke og ved å senke fartsnivået har vært i fokus. Rapporten oppsummerer kunnskap om slike tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger