Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NDP-1: Verktøy til valg av prosjektpakker når prosjektene er avhengige av hverandre

NDP-1: Verktøy til valg av prosjektpakker når prosjektene er avhengige av hverandre

Forfattere: Olga Ivanova, Harald Minken
Rapportnr: 665/2003
ISBN: 82-480-0364-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Avhengighet mellom prosjekter betyr at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et prosjekt ikke er noen veldefinert størrelse før vi har presisert hvilke andre prosjekter som blir implementert sammen med det. Siden en da må vurdere kombinasjoner av prosjekter, er regnearbeidet for å finne beste prosjektpakke ofte svært stort. Det rette verktøyet for å angripe slike problemer er nettverksdesignproblemet (NDP). Dette prosjektet har utviklet et modellverktøy som gjør det mulig å formulere og løse NDP-problemer av ulik grad av kompleksitet. Brukergrensesnittet krever ingen spesielle matematiske kunnskaper. Verktøyet er transportmiddelovergripende og beregner brukerlikevekt i veg- og kollektivmarkedene simultant. I tilknytning til programmet er det utviklet en systematisk metode for aggregering av soner, og en litt mindre systematisk måte for aggregering av nettverk. Vi venter oss at verktøyet vil kunne fungere som en idegenerator i ulike faser av arbeidet med en strategisk transportplan for en by eller en transportkorridor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger