Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Naturbaserte aktiviteter – en undersøkelse blant utenlandske turister i Norge sommeren 2018 : BIOTOUR Rapport 1 WP3 Markedsanalyse

Naturbaserte aktiviteter – en undersøkelse blant utenlandske turister i Norge sommeren 2018 : BIOTOUR Rapport 1 WP3 Markedsanalyse

Forfattere: Petter Dybedal, Jan Vidar Haukeland, Kathrin Stemmer
Rapportnr: 1781/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2300-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En undersøkelse blant ca 2 500 utenlandske fly- og fergereisende turister i Norge sommeren 2018, viser at 42 prosent av respondentene oppga at naturbaserte aktiviteter og opplevelser var viktigst på reisen i Norge. Kun 7 prosent oppga kulturelle opplevelser/urbane områder alene som viktigst, men 42 prosent svarte «begge deler» og 10 prosent «ingen av dem». Opplevelse av landskaper (62 prosent), lette gåturer (55 prosent), vandring i fjell- og skogsterreng (46 prosent) og fjord-sightseeing (40 prosent), var mest vanlige aktivitetene i tillegg til fotografering i naturen (50 prosent). Andelen som hadde prøvd turer til fjelltopper og isbreer, fisking, padling med kajakk eller kano, terrengsykling og fuglekikking var mellom 10 og 20 prosent. En oppfølgingsundersøkelse per epost kartla blant annet holdninger til tilrettelegging. Tilgjengelighet og skilting vurderes gjennomgående som viktigst, fulgt av informasjon om risiko og trygghet, parkeringsmuligheter og informasjon om aktiviteten. Guidede tjenester anses som minst viktig av disse tilretteleggingsfaktorene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger