Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal transportplan 2002-2011. Datagrunnlag om persontransporter

Nasjonal transportplan 2002-2011. Datagrunnlag om persontransporter

Forfattere: Frode Voldmo, Tom N Hamre, Odd I Larsen, Arne Rideng
Rapportnr: 1128/1999
Språk: Norwegian

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011 blir det utarbeidet en utredning om transportkorridorer. I forbindelse med denne har TØI levert et omfattende materiale når det gjelder datagrunnlag og analyser, både for person- og godstransport. Dette notatet er en samling av fire arbeidsdokumenter som er utarbeidet om persontransport. Notatet inneholder ulike oversikter over transportstrømmer innenlands og til/fra utlandet, samt vurdering av konkurranseflater blant annet ved hjelp av den nasjonale persontransportmodellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger