Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal transportplan 2000-2011. Evaluering av prosessen med fylkenes utredningsdokument.

Nasjonal transportplan 2000-2011. Evaluering av prosessen med fylkenes utredningsdokument.

Forfattere: Morten Stenstadvold, Tor Lerstang
Rapportnr: 1138/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Prosjektet har evaluert prosessen med fylkenes utfordringsdokument til NTP 2002-2011 i Vestfold, Hordaland og Nordland. Prosessen har vært preget av tidspress, noe som førte til uklarheter i den lokale organisering av arbeidet. Arbeidet kom relativt kort når det gjelder helhetlige politiske prioriteringer og effektiv virkemiddelbruk innen sektoren. En har oppnådd mest når det gjelder styrket samspill mellom samferdselsetatene. Fylkeskommuner og fylkesmannen har deltatt aktivt i arbeidet, men deres formelle rolle har vært noe uklar. Statens vegvesen har tolket sin lederolle noe forskjellig fra koordinering til aktiv styring av innholdet i dokumentet. Det kom fram en rekke forslag til endringer i organisering og planleggingen i sektoren

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger