Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser

Næringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser

Forfattere: Elise Caspersen, Tale Ørving
Rapportnr: 1669/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2191-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten presenterer trafikkarbeid, utslipp og miljøkonsekvenser for næringstrafikk i Bergen, Stavanger og Trondheim. Arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende samferdselsstatistikk fra SSB og utslippstall fra utslippskalkulatoren The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA). Ingen data er samlet inn i prosjektet. Vi finner at næringstrafikk er kilde til utslipp av rundt 76 000, 52 000 og 46 000 tonn CO2 og 260, 200 og 180 tonn NOx i hhv Bergen, Stavanger og Trondheim. Utslippsmengdene er tett knyttet til mengden næringstrafikk (målt i kjørte kilometer) og anvendte utslippsfaktorer fra HBEFA. Av den grunn bør tallene tolkes som en indikasjon på utslippsnivåer heller enn endelige verdier. Det er kun næringstrafikk innad i bykommunene og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser som har vært av interesse i dette arbeidet. Næringstrafikk utenfor de utvalgte bykommunene er ikke inkludert i beregningene, uavhengig av om det utføres med et kjøretøy som er registrert i kommunen. Rapporten er utført på oppdrag fra Vegdirektoratet i forbindelse med bystrategien som skal inngå i plangrunnlaget til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger