Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringslivets nytte av raskere og mer pålitelig godstransport - Metodegrunnlag

Næringslivets nytte av raskere og mer pålitelig godstransport - Metodegrunnlag

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 347/1997
ISBN: 82-480-998-2
Språk: Norwegian

Ut fra lagerstyringsteori vil et tiltak som gir raskere og mer pålitelig godstransport, kunne føre til endringer i sendingsfrekvenser og sikkerhetslagre. En metode for å ta hensyn til disse effektene skisseres, og sammenliknes med nåværende praksis og samvalgsundersøkelser. Databehovet for å iverksette metoden drøftes. Dette er en interim-rapport fra prosjektet «Tidsverdier i godstransport».

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger