Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringslivets nytte av infrastrukturinvesteringer - en litteraturstudie av direkte og indirekte virkninger

Næringslivets nytte av infrastrukturinvesteringer - en litteraturstudie av direkte og indirekte virkninger

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 0998/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det argumenteres i den politiske debatten med at investeringer i infrastruktur, spesielt i veger, er lønnsomt for samfunnet, gir regionale vekstimpulser og er avgjørende for næringslivets konkurranseevne. Dette notatet har søkt å belyse disse påstandene ved å gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon mht direkte og indirekte virkninger for næringslivet. Rent metodisk er det vanskelig å påvise effekter fordi mange faktorer spiller inn samtidig, fordi vegbyggingen skjer skrittvis i alle deler av landet og fordi virkningene er ofte av en langsiktig karakter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger