Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringslivets logistikksystemer. Hvordan ser de ut og hvordan har de utviklet seg?

Næringslivets logistikksystemer. Hvordan ser de ut og hvordan har de utviklet seg?

Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi, Paal Brevik Wangsness, Elise Caspersen
Rapportnr: 1371/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1586-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Dagens transportmønster for godstransport er i stor grad et resultat av hvordan næringslivets logistikksystemer er utformet. Transport av varer, godstransport, har ikke noe annet formål enn å støtte oppunder bedriftenes verdiskapning. Og hva som best støtter oppunder næringslivets verdiskaping, vil være de løsningene som gir bedriftene konkurransekraft i form av kostnadseffektive forsyningskjeder, serviceytelser som møter kundenes behov og sikring av optimal tilgang på varene. I denne rapporten har vi med utgangspunkt i dette perspektivet tatt for oss hva vi anser som viktige forklaringsfaktorer for hvorfor transportene er blitt som de er – faktorer som kan knyttes til utviklingen i næringslivets logistikksystemer, og hvordan bedriftene i økende grad har logistikk som et viktig element i deres konkurransestrategier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger