Du er her

  • > Publikasjoner
  • > "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?

"Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?

Forfattere: Thorkel Christie Askildsen
Rapportnr: 956/2008
ISBN: 978-82-480-0874-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0875-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten diskuterer "næringslivets avstandskostnader", med tanke på om begrepet kan gjøres til en operasjonaliserbar målestokk for transportpolitikken. Det konkluderes med at begrepet vanligvis tillegges et betydningsinnhold som går ut over transportpolitikkens tradisjonelle doméne. Begrepet gir en bedre forståelse av de avstandsrelaterte transaksjonskostnadene næringslivet opplever, men viser også transportpolitikkens begrensede påvirkningsmuligheter på disse. Videre studerer rapporten korrelasjonen mellom fraktrater og transportavstand for små, nasjonale samlastforsendelser. Den tegner et sammensatt bilde av prisdannelsen i dette markedet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger