Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Muligheder og barrierer for trafiksikkerhedsarbejdet i Sverige - en analyse af Vägverket og andre aktører.

Muligheder og barrierer for trafiksikkerhedsarbejdet i Sverige - en analyse af Vägverket og andre aktører.

Forfattere: Claus Hedegaard Sørensen, Terje Assum
Rapportnr: 759/2005
ISBN: 82-480-0473-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0474-0
Språk: Danish
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Sverige og Norden for øvrig finnes visjoner, målsettinger og planer for å redusere antall drepte og alvorlig skadde i veitrafikken. Likevel er det vanskelig å nå de kortsiktige målene. Hvilke hindringer og muligheter finnes for å redusere antallet trafikkdrepte vesentlig? En analyse av Vägverket og dets viktigste samarbeidspartnere viser barrierer og muligheter for TS-arbeid i Sverige. De viktigste barrierene er: Begrenset engasjement for trafikksikkerhet i politiet, ingen tro på 2007-målet. Trafikksikkerhet er ikke prioritert i Vägverkets regioner og heller ikke i kommuner og län. Den viktigste muligheten er engasjerte politikere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger