Du er her

Motorsyklers/mopeders synlighet

Forfattere: Alf Glad
Rapportnr: 420/1999
ISBN: 82-480-0081-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Motorsykler og mopeder har relativt flere ulykker i kryss enn biler. I kollisjonsulykker mellom motorsykler/mopeder og biler i kryss er bilførere klart overrepresentert som den skyldige part. Dette har blitt forklart med at bilførere har en tendens til å overse motorsykler/mopeder, men også andre forklaringer er blitt fremsatt. Bilførere kan overse motorsykler/mopeder fordi de har en form og farge som gjør at de går i ett med bakgrunnen (kamufleres). En annen forklaring er at bilførere er innstilt på å se etter biler og dermed overser motorsykler/mopeder selv om de er godt synlige. Det foreslås tiltak som kan gjøre motorsykler og mopeder mer iøyenfallende og som kan endre bilføreres innstilthet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger