Du er her

Motorsyklers/mopeders synlighet

Forfattere: Alf Glad
Rapportnr: 420/1999
ISBN: 82-480-0081-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Motorsykler og mopeder har relativt flere ulykker i kryss enn biler. I kollisjonsulykker mellom motorsykler/mopeder og biler i kryss er bilførere klart overrepresentert som den skyldige part. Dette har blitt forklart med at bilførere har en tendens til å overse motorsykler/mopeder, men også andre forklaringer er blitt fremsatt. Bilførere kan overse motorsykler/mopeder fordi de har en form og farge som gjør at de går i ett med bakgrunnen (kamufleres). En annen forklaring er at bilførere er innstilt på å se etter biler og dermed overser motorsykler/mopeder selv om de er godt synlige. Det foreslås tiltak som kan gjøre motorsykler og mopeder mer iøyenfallende og som kan endre bilføreres innstilthet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger