Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mot en samordnet arealutvikling og transportpolitikk: Studie av Hannover

Mot en samordnet arealutvikling og transportpolitikk: Studie av Hannover

Forfattere: Barbara Zibell, Stephan Loeb, Dietrich Fürst
Rapportnr: 968/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0891-0
Språk: German
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten beskriver regional planlegging innen areal- og transport i Hannover regionen. Areal- og transportplanleggingen beskrives gjennom analyse av aktuelle beslutningsprosesser som krever koordinering mellom arealbruk og transportløsninger. Rapporten gir også et overblikk over organiseringen av det regionale styringsnivået i Hannover regionen og hvordan regional samstyring påvirker de institusjonelle betingelsene for en samordnet areal- og transportpolitikk. Rapporten viser at Hannover regionen aktivt har utviklet et omfattende virkemiddelapparat for å styre den romlige utviklingen på regional nivå, men hvor kommunene integreres i utvikling og bruk av disse virkemidlene – slik som planer for lokalisering av handel, satsingsområder for byutvikling og bruk av utviklingsrammer for boligbygging i områder med lav befolkningstetthet. Rapporten utgis kun elektronisk og er skrevet på tysk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger