logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. Oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. Oktober 2009

Forfattere: Olav Eidhammer, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Jardar Andersen
Rapportnr: 1040/2009
ISBN: 978-82-480-1013-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1012-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Til nå er det svært få norske lastebileiere og speditører som har benyttet seg av mulig-heten til å transportere med modulvogntog på de utvalgte prøvestrekningene i Norge. Årsakene oppgis å være at en for liten del av vegnettet er tillatt for modul¬vogntog, bruk av modul¬vogntog passer ikke med logistikk-løsningene til kundene og at ordningen krever for store investeringer i nytt transportmateriell. Trafikk¬tellinger på Svinesund i om lag 150 timer viser videre at 29 av 67 modul¬vogntog (43 %) er svenske, mens danske og polske vogn¬tog hver utgjør 11 stk (16 %). Blant vogn¬togene ble det kun registeret seks norske modul¬vogntog. Rapporter fra tekniske kontroller av modul-vogntog i prøveperioden viser at de fleste kontrollerte vogntog hadde svenske eiere (62 %) og/eller sjåfør (48 %). De vanligste feilene avdekket i kontrollene var: Ikke skiltet med riktig totallengde, for kort avstand mellom første og siste aksel og totallengde lengre enn 25,25 m. Litteratur¬studien basert på studier fra utvalgte EU-land viser at alle land bortsett fra Tyskland konkluderer med at modul¬vogntog vil ha en samfunnsøkonomisk positiv effekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas